Tillväxtverket

Röster om Startup-Sweden

Vad tycker deltagarna om Startup-Sweden? Här är fyra röster.

William Håkansson: Startup-Sweden gav oss en stabil grund

”Jag har deltagit på flera boot camps för startups och tycker att Startup-Swedens är den i särklass bästa. Många liknande boot camps ger dig antingen bredd eller specialistkunskap – här får du både och. Föreläsare med spetskompetens kombinerat med en stor bredd av ämnen.”

William är en av grundarna till Vultus som har en digital odlingstjänst. Efter sin medverkan i Startup-Sweden har företaget utvecklat sin affärsmodell och lanserat en produkt samtidigt som teamet har vuxit betydligt.

William berättar mer

Joakim Sjöblom: Tack vare Startup-Sweden fick vi kontakt med ny delägare

”Med tanke på att kvaliteten på liknande boot camps jag medverkat i har varierat, var mina förväntningar inte särskilt höga. Om inte annat är det ett sätt att bygga nätverk, tänkte jag. Men programmet under veckan var över förväntan, många externa talare och besök som var väl anordnade. Och nätverket – ja, det fick vi ju verkligen!”

Mina Tjänster är en app för att hantera abonnemang. Via Startup-Sweden fick företaget kontakt med Swedbank som nu är en av huvudägarna.

Joakim berättar mer

Jenny Rydebrink: ”Tack vare Startup-Sweden vann vi Growth Awards!”

”Vi var med i första vändan av boot camps när Gardenize fortfarande befann sig i ett väldigt tidigt skede. Men oavsett hur långt ditt företag har kommit, är det oerhört värdefullt att delta i Startup-Sweden. Du får en jättebra grund att utgå ifrån, samtidigt som du får träffa investerare och får en inblick i hur de tänker.”

Sedan Jenny medverkade i Startup-Swedens boot camp har hennes app Gardenize hunnit bli Sveriges största trädgårds-app.

Jenny berättar mer

Filip Nilsson, Wordwide: Mycket väl investerad tid!

"Det var så spännande att få träffa andra som var i samma situation som jag, att se hur scenen för startups såg ut i Stockholm.”

”För även om mycket händer hela tiden, skiljde den sig en hel del från vår hemmaplan i Värmland. Det finns ett komplett ekosystem kring startups i Stockholm – investerare, nätverk, stöd – medan vi här haltar något på vissa av delarna.”

Filip Nilsson och han kollegor på Workwide hjälper svenskar att hitta jobb utomlands, och internationella företag att rekrytera svensktalande kollegor. Och numera finns Workwide i Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

Filip berättar mer