Tillväxtverket

Affärsutveckling

Företag inom besöksnäringen och kulturdrivna företag förnyar näringslivet. Många små industriföretag och industrinära tjänsteföretag är i stort behov av omställning och förnyelse. Vi driver på och underlättar förnyelse i olika näringar.

Aktuellt

 1. Robotlyftet: Automations­checkar

  Är ni ett litet eller medelstort företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt…

  Utlysning Företag Affärsutveckling Digitalisering

 2. Investeringar för sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland

  Utlysning 2019:1 inom EU-programmet Övre Norrland (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning…

  Utlysning EU Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling Digitalisering

 3. Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

  Affärsutveckling och ökad affärsnytta genom digitalisering Digitalisering - en integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering Digitaliseringen…

  Utlysning Företag Andra aktörer Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

 4. Kreametern analys

  Torsdag den 29 november presenterade vi färska siffror i Kreametern, vår statistik om kulturella och kreativa näringar, samt en analys av siffrorna. Temat…

  Regioner Andra aktörer Kultur Regional kapacitet Affärsutveckling

 5. Affärer som ger samhällsnytta

  Torsdagen den 29 november delades priset Nyttigaste affären ut till Clean Car Service på seminariet "Affärer som ger samhällsnytta". Assiom Akapo…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Affärsutveckling

Person som sätter upp sitt tält i skärgården.

Hållbar produktutveckling

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på natur- och kulturturism.

En kvinna och en man arbetar i en industrilokal.

Smart industri

Här lyfter vi fram inspirerande exempel på utveckling och förnyelse i industriföretag.

Två kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Statistik kulturella näringar

Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar.

Två turister (äldre man och kvinna) tar en selfie.

Statistik om turism

Här hittar du bland annat statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare samt ekonomi och sysselsättning.