Tillväxtverket
Män och kvinnor sitter runt ett bord.

Checkar

Checkar är vår finansiering direkt till företag. Det kan handla om att ta in extern kompetens för att stärka företagets konkurrenskraft.

Affärsutvecklings­checkar för internationalisering

Med dessa checkar får små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. 

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.