Tillväxtverket
Jordglob som hålls uppe av händer

Regional export­samverkan

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Därför samarbetar vi regionalt kring export.

Det regionala exportfrämjandet spelar en viktig roll i att stötta små och medelstora företag i att nå sin exportpotential, oberoende av var i landet och i vilken bransch de befinner sig i. Regional exportsamverkan säkerställer ett samlat och tillgängligt erbjudande till företag i hela Sverige. Genom ökat samarbete mellan aktörer inom regional exportsamverkan kan de mindre företagens internationaliseringsbehov bättre mötas.

Exportsamverkan över hela landet

Tillväxtverket har sedan 2016 haft uppdraget att samordna regional exportsamverkan, tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga, Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network samt Exportkreditnämnden. Regionalt utvecklingsansvariga koordinerar och leder regionernas långsiktiga arbete med exportsamverkan. Idag finns en etablerad samverkan i samtliga län och regioner. Arbetet med regional exportsamverkan utgår från regionens förutsättningar. Det betyder att upplägget kan se olika ut i olika regioner.

Fler små och medelstora företag ska exportera

Regional exportsamverkan har som övergripande mål att fler små och medelstora företag ska exportera. Det är en av fem strategiska målsättningar som satts upp i Sveriges export- och investeringsstrategi.

Tre delmål syftar till att uppnå det övergripande målet:

  1. Nå fler företag med tillväxtpotential och vara tillgängliga i hela Sverige.
  2. Ett samlat erbjudande som är lätt för företagen att komma i kontakt med.
  3. Träffsäkra tjänster som svarar på företagens behov och som har mätbar effekt.

Är du företagare?

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer i andra länder att hitta rätt stöd. Därför samarbetar vi regionalt kring export. Här hittar du aktörerna inom regional exportsamverkan. Aktörer som ger stöd till företag.

Stöd för dig som vill exportera

Sveriges export- och investeringsstrategi

Exporten är viktig för Sverige. Goda förutsättningar för internationalisering bidrar till långsiktig konkurrenskraft och utveckling i näringslivet. Genom att exportfrämjande organisationer samarbetar runt om i Sverige blir det lättare för företag att hitta rätt stöd, i rätt tid. Satsningen kallas regionalt exportcentra och är en del av Sveriges exportstrategi.

Sveriges export- och investeringsstrategi på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För dig som arbetar med regional utveckling och samverkan kring export.

Jonas Örtquist, Tony Meurke, Anna Dahlén Eckermann, Anders Sundvall eller Agnes Wiberg.
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 91 00 (vxl)

Gå med i LinkedIn-gruppen för regional exportsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.