Tillväxtverket
Fyra personer som pratar på ett café.

Stöd till kooperativ

Är du intresserad av att starta eller utveckla ett företag eller verksamhet tillsammans med andra? Coompanion ger rådgivning och utbildning för start och utveckling av kooperativ.

Tillväxtverket ger stöd till kooperativ utveckling genom ett verksamhetsbidrag till rådgivarorganisationen Coompanion. Där kan du få råd och stöd för att starta eller utveckla ett kooperativ. Ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan för att driva företag eller andra verksamheter. De samverkande medlemmarna både äger och driver verksamheten. Verksamheten ska ge medlemmarna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan. Coompanion finns på 25 platser i landet.

Kooperativ bidrar till en mångfald av företagare

Tillväxtverkets utgångspunkt är att kooperativ är konkurrenskraftiga och ofta drivs av människor som inte annars startar företag men är villiga att göra det tillsammans med andra. I ett kooperativ kan flera dela på ansvaret och komplettera varandra med olika kunskaper och också dela på glädjen när det går bra.

Ekonomisk förening är den vanligaste företagsformen för kooperativ men det kan drivas i vilken företagsform som helst. Det är sättet att organisera verksamheten som avgör om det är ett kooperativ. Ett kooperativ kan vara ett litet eller ett stort företag och finns i nästan alla branscher. Det kan vara en verksamhet som arbetar för lokal utveckling till exempel för nya servicelösningar eller som arbetar för att göra det mer gynnsamt att driva företag på en ort.

Några exempel på kooperativ

  • Företagsutbildarna: Företagsutbildarna är en kooperativ företagssamverkan med 130 företag som upphandlar och driver kompetensutveckling.
  • Brännagården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Det är viktigt för en by att de som blir äldre och behöver omsorg kan bli kvar i byn. I Högarna utanför Östersund har byborna tagit initiativ till ett prisat äldreboende.
  • BarnCompaniet: Förskolan BarnCompaniet är något så ovanligt som ett blandkooperativ, det vill säga medlemsstocken består både av föräldrar och personal.
  • Bondens butik: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.De ville främja landsbygden och öppnade därför en butik i staden. Här möts konsumenternas ökande intresse för småskalighet, ekologi och lokala råvaror samtidigt som kooperativets ekonomiska utveckling väcker förhoppningar om möjligheter för lokala producenter att få avsättning för sina produkter och betalt för kvalitet.

Vill du ha råd och stöd för att starta eller utveckla ett kooperativ?

Kontakta rådgivarorganisationen Coompanion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som Tillväxtverket stödjer genom ett verksamhetsbidrag.