Tillväxtverket

Rådgivning

28,5 miljoner ska bidra till att företag i landsbygder får råd de har nytta av för sina affärer.

Under våren 2022 kommer vi att upphandla aktörer som kan utföra rådgivning till mikro- och småföretag i landsbygder. Insatserna ska bidra till stärkt verksamhets- och affärsutveckling i företagen för ökad lönsamhet, hållbarhet och därmed ökad konkurrenskraft. Det kan handla om både rådgivning i grupp och om enskild företagsanpassad rådgivning.

Under mars genomförde Tillväxtverket en hearing/informationsmöte om vårt kommande arbete med rådgivningsinsatsen. Vi går under april-maj ut med ett anbudsförfarande. Preliminärt räknar vi med att under slutet av juni kunna fatta tilldelningsbeslut till valda anbudsgivare. Rådgivnings­insatsen omfattar totalt 28, 5 miljoner kronor och får pågå 2022-2024.