Tillväxtverket
Kvinnlig industriarbetare trycker på en datorskärm.

Digitalisering förnyar ­industrin

Digitaliseringslyftet stimulerar till ökad digitalisering i företag – med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Digitaliseringslyftet är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi - Smart industri.

Digital teknik förändrar vårt samhälle i grunden i allt snabbare takt. Digitaliseringen ger oss möjlighet att göra nya saker, och saker på nya sätt. Samtidigt utmanas etablerade affärsmodeller och företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Digitaliseringslyftet ger företag möjlighet att

 • lära av andra och få en bättre bild av digitaliseringens utmaningar och möjligheter,
 • få rådgivning och coachning för att öka sin användning av digital teknik.

Aktiviteter för industriföretag

Insatser till företag som finansieras genom Digitaliseringslyftet samlas löpande på webbsidan verksamt.se/digitalindustri. Här kan industriföretag även hitta andra offentliga stöd som stimulerar digitalisering.

 

Till verksamt.se/digitalindustrilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering är det största projektet inom Digitaliseringslyftet och syftar till att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet arbetar med en enkel och effektiv startmodell för att öka digitaliseringstempot i företag. Insatserna genomförs i hela landet av Teknikföretagen, IF Metall, Swerea IVF, RISE, SISP och IUC tillsammans med en rad lokala och regionala partners.

Mer information om Kickstart Digitalisering och kalendarium för aktiviteter finns härlänk till annan webbplats

Coachning hjälper industriföretag ta vara på digitaliseringens möjligheter

Via Digitaliseringslyftet har flera projekt beviljats finansiering för att erbjuda coachningsinsatser. Projekten är verksamma i hela landet, och bedrivs av lokala och regionala parter. Följande aktörer har fått förtroendet att coacha industriföretag.

 • IUC Norrbotten (Norrbotten)
 • Stiftelsen Adopticum (Västerbotten)
 • RISE Acreo Fiber Optic Valley (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland)
 • IUC-Z Group (Jämtland)
 • Örnsköldsviks Kommun (Västernorrland)
 • Bron Innovation (Västernorrland, Västerbotten)
 • IUC Wermland (Värmland, Dalarna, Örebro)
 • IUC Sjuhärad (Västra Götaland)
 • MITC Mälardalen Industrial Technology Center (Södermanland, Västmanland)
 • Träcentrum Nässjö (Jönköping, Kalmar)
 • CIL Ljungby (Kronoberg)
 • IUC Halland (Halland)
 • IUC Syd (Skåne)

Ett exempel är projektet INDIGO. Projektet hjälper företag att ringa in viktiga strategiområden och kopplar dem till företagets affärsstrategi. Syftet är att förbättra affärsmöjligheter - med hjälp av digitala verktyg. IUC Syd har tagit fram en film om projektet som du hittar en länk till nedan.

En film om projektet INDIGO, IUC Sydlänk till annan webbplats

Smart industri

Digitaliseringslyftet omfattar 78 miljoner kronor fram till 2019 och bygger vidare på den ettåriga pilotsatsning som Tillväxtverket drev under 2016.

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Vi har flera insatser kopplat till Smart industri - regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Digitaliseringslyftet är ett av dessa.

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri

Kontakt

Gunilla Thorstensson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6587Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.