Tillväxtverket
Människor i ett konferensrum.

Digitaliserings-

koordinatorer

De regionala digitaliseringskoordinatorerna ska främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. Deras arbete ska bidra till strategisk samverkan mellan relevanta aktörer inom digitalisering och därmed bidra till regional tillväxt. Insatsen ska bidra till övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer inom digitalisering.

Digitalisering har en central roll i att skapa hållbar regional tillväxt och potential för att minska geografins betydelse, skapa inkludering, god tillgänglighet och möjligheten att bo och driva konkurrenskraftiga företag i hela landet. Samtidigt som det har utvecklats strategier och insatser i regionerna för att öka användandet av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster finns det behov av att koordinera arbetet.

Regional samverkan med andra aktörer kan vara avgörande för att kunna ta till vara möjligheterna genom digitalisering och för att hantera sina åtaganden i ett allt mer digitaliserat samhälle. De regionala digitaliseringskoordinatorerna har möjlighet att samverka och samordna arbetet i ett strategiskt utvecklingsperspektiv inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.

Det finns också ett behov av att från statligt håll följa det arbete som sker i länen med exempelvis regionala digitaliseringsstrategier, ta till vara goda exempel och koppla den nationella digitaliseringspolitiken till det regionala tillväxtarbetet.

Kompetensnätverk

Tillväxtverket har ett sekretariat för att stödja koordinatorerna och följa upp digitaliseringsarbetet i regionerna. Sekretariatet kommer hålla ihop arbetet och erbjuder ett kompetensnätverk för att främja arbetet med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för en hållbar regional tillväxt.

Gruppbild på digitaliseringskoordinatorerna.

Alla digitaliseringskoordinatorer samlade på uppstartsmöte för nätverket.

KontaktBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.