Tillväxtverket
Kvinnlig industriarbetare trycker på en datorskärm.

Digitaliseringslyftet

Digitaliseringslyftet stimulerar till ökad digitalisering i företag – med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Digitaliseringslyftet är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Digital teknik förändrar vårt samhälle i grunden i allt snabbare takt. Digitaliseringen ger oss möjlighet att göra nya saker, och saker på nya sätt. Samtidigt utmanas etablerade affärsmodeller och företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Digitaliseringslyftet ger företag möjlighet att

 • lära av andra och få en bättre bild av digitaliseringens utmaningar och möjligheter,
 • få rådgivning och coachning för att öka sin användning av digital teknik.

Aktiviteter för industriföretag

Insatser till företag som finansieras genom Digitaliseringslyftet samlas löpande på webbsidan verksamt.se/digitalindustri. Här kan industriföretag även hitta andra offentliga stöd som stimulerar digitalisering.

Till verksamt.se/digitalindustrilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett barn i flygarmössa sträcker handen mot himlen

Dags att digitalisera!

Dags att digitalisera är en kunskapsbank med många olika delar att välja fritt ur, för dig som vill utveckla ditt företag med hjälp av digitalisering. Digitaliseringen ser olika ut för alla företag och här har vi samlat tankar, tips och erfarenheter från både experter, forskare och företagare som testat sig fram. Här finns över 200 korta avsnitt med information och inspiration i olika format och på olika nivåer att jobba vidare med i din verksamhet, utifrån just dina behov.

Dags att digitalisera är utvecklat av RISE med finansiering från Tillväxtverket.

Till kunskapsbanken Dags att digitalisera!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering är det största projektet inom Digitaliseringslyftet och syftar till att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet arbetar med en enkel och effektiv startmodell för att öka digitaliseringstempot i företag. Insatserna genomförs i hela landet av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall, RISE, IVF, och IUC tillsammans med en rad lokala och regionala partners.

Mer information om Kickstart Digitalisering och kalendarium för aktiviteter finns härlänk till annan webbplats

Coachning hjälper industriföretag ta vara på digitaliseringens möjligheter

Via Digitaliseringslyftet har flera projekt beviljats finansiering för att erbjuda coachningsinsatser. Projekten är verksamma i hela landet, och bedrivs av lokala och regionala parter. Följande aktörer har fått förtroendet att coacha industriföretag.

 • RISE Acreo Fiber Optic Valley (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland)
 • IUC-Z Group (Jämtland)
 • Bron Innovation (Västernorrland, Västerbotten)
 • IUC Wermland (Värmland, Dalarna, Örebro)
 • IUC Sjuhärad (Västra Götaland)
 • MITC Mälardalen Industrial Technology Center (Södermanland, Västmanland)
 • Träcentrum Nässjö (Jönköping, Kalmar)
 • CIL Ljungby (Kronoberg)
 • IUC Halland (Halland)
 • IUC Syd (Skåne)

Ett exempel är projektet INDIGO. Projektet hjälper företag att ringa in viktiga strategiområden och kopplar dem till företagets affärsstrategi. Syftet är att förbättra affärsmöjligheter - med hjälp av digitala verktyg. IUC Syd har tagit fram en film om projektet som du hittar en länk till nedan.

En film om projektet INDIGO, IUC Sydlänk till annan webbplats

Smart industri

Digitaliseringslyftet omfattar 78 miljoner kronor fram till 2019 och bygger vidare på den ettåriga pilotsatsning som Tillväxtverket drev under 2016.

Digitaliseringslyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri - Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri

Kontakt

Gunilla Thorstensson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6587Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.