Tillväxtverket

Digitaliserings­lyftet

Digitaliseringslyftet har stimulerat till ökad digitalisering i små och medelstora industriföretag. Digitaliseringslyftet är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Digitaliseringen ger oss möjlighet att göra nya saker, och saker på nya sätt. Samtidigt utmanas etablerade affärsmodeller och företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut. Digitaliseringslyftet har gett företag möjlighet att:

  • lära av andra och få en bättre bild av digitaliseringens utmaningar och möjligheter,
  • få rådgivning och coachning för att öka handlingskraften att digitalisera sina verksamheter.
Digitaliseringslyftet omfattade totalt 78 miljoner kronor och genomfördes mellan 2016 och 2020. Det är nu slutrapporterat till regeringen. Kickstart digitalisering pågår dock fram till oktober. Nedan lyfter vi några resultat från satsningen. 
Tre personer framför en whiteboard.

Kickstart digitalisering pågår till hösten

Satsningen stärker konkurrens­kraften i våra industriföretag. Hittills har 527 företag deltagit i Kickstart som pågår till oktober och drivs av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall, RISE, IVF och IUC.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

350 företag har fått hjälp genom coachning

Konceptet har utformats för att ge företag konkret stöd i sitt utvecklingsarbete. Coachningen har genomförts enskilt eller i grupper. En framgångrik metod har varit INDIGO.

Ett barn i flygarmössa sträcker handen mot himlen

Dags att digitalisera!

Dags att digitalisera är en kunskapsbank för den som vill utveckla sitt företag med hjälp av digitalisering. Digitalisering ser olika ut för alla företag och här har vi samlat tankar, tips och erfarenheter från både experter, forskare och företagare. Här finns över 200 korta avsnitt med information och inspiration att jobba vidare med, utifrån varje enskilt företags behov. Dags att digitalisera är utvecklat av RISE med finansiering från Tillväxtverket.
Till kunskapsbanken Dags att digitalisera!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

929 företag har deltagit i Digitaliseringslyftet

Nedan kan du läsa om några av dessa företag och vilken typ av projekt de genomfört eller påbörjat.

Tre personer framför en whiteboard.

Digitalisering av ritningar

Företag: Richardssons Verktygsservice, Västervik
Utmaning: Att få bort pappers­ritningar och presentera underlaget digitalt.
Detta har vi gjort: Installerat ett PDM-system, Product Data Manage­ment. All information kommer nu via en portal. I produktionen finns det skärmar där ritningarna nu tas upp. 

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Ny 3D-teknik lyfter MittX i Färila

Ljusbågstillverkaren Färila har utvecklat sin kompetens inom 3D för att bli mer konkurrenskraftiga. De har med stöd av en digitaliserings­coach gjort flera förbättringar av befintliga processer.
Läs mer om Färilas arbete med digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärande för framtida satsningar

Vi har gjort en extern utvärdering av Digitaliseringslyftet för att lära och ta med oss viktiga insikter till utformning av framtida satsningar. Läs om resultat och lärdomar från Digitaliseringlyftet nedan.

Kontakt

Gunilla Thorstensson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6587