Tillväxtverket
Ung kvinna och man framför datorskärmar.

Öppen och data­driven innova­tion

I uppdraget att främja öppen och datadriven innovation ska Tillväxtverket genom den här plattformen bidra till att offentliga aktörer kan samverka kring utmaningar eller bli inspirerade till nya lösningar. 

Det ska göra det lättare för offentliga aktörer att synliggöra aktuella samhällsutmaningar som kan lösas genom datadriven innovation och digital samverkan.

Genom att synliggöra vilka behov offentliga aktörer har och vilka samhällsutmaningar som finns, kan det bli enklare för företag, organisationer och enskilda att bidra med lösningar.

Nationella innovationsplattformen för öppen och datadriven innovation

Plattformen mjuklanserades till en begränsad målgrupp den 11 dec 2018 och fortsättningen kommer att synas via den hemsida som nu nås via challengesgov.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta Angela Yong, projektledare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Om öppna data och PSI

Vad är öppna data?

Öppna data är digital information som vem som helst fritt kan använda till, i princip, vad som helst. Mer specifikt är det data som förses med en licens som inte har fler begränsningar att användaren måste tala om var datamängderna kommer ifrån och eventuellt att de måste delas vidare på samma sätt. Eftersom ”data” normalt är plural används vanligtvis begreppet ”öppna data” istället för ”öppen data”.

  • En fri licens är ett avtal som innebär att den som vill använda datamängderna direkt kan förstå vilka villkor som gäller. Det vanligaste licenssystemet är en familj av avtal som kallas Creative Commons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dessa är väl kända och används över hela världen. Genom att publicera sina datamängder med någon av Creative Commons licenser gör man det enkelt för användare att förstå vad de får göra med dem.

Öppna data syftar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället och ger företag möjligheter att skapa innovativa tjänster till exempel appar. Regeringen vill att offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna samhället och myndigheter producerar stora mängder data från alla sektorer i samhället till exempel geografi, meteorologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap.

PSI-förteckningar och data för vidareutnyttjande

PSI är ett begrepp som kommer från EU och står för ”Public Sector Information” (dvs offentlig information).

Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning (en sk. PSI-förteckning) över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande.

Källa: Den nationella portalen om öppna data och PSI oppnadata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan använda portalen för att upptäcka olika datamängder från myndigheterna.

Om uppdraget och vilket problem det ska lösa

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att främja öppen och datadriven innovation.

För att de värden som kan skapas med öppna data ska realiseras krävs ett mer aktivt främjande av vidareutnyttjande som är baserat på data. Det pågår idag initiativ på olika nivåer (nationellt, regionalt och kommunalt) men det finns inget samlat på nationell nivå.

Uppdraget ska bidra till att underlätta för offentliga aktörer att synliggöra aktuella samhällsutmaningar och behov som kan lösas genom datadriven innovation och digital samverkan. Genom att synliggöra offentliga dem kan det bli enklare för företag, organisationer och enskilda att bidra med lösningar.

Projektets mål är att:

  • leverera en betaversion av en digital utmaningsdriven plattform där offentliga aktörer kan synliggöra sina initiativ kring datadriven innovation och få andra aktörer att medverka i att lösa samhällsbehov
  • jobba fram en process kring hur man kan matcha utmaningar och företag
  • leverera en slutrapport till Finansdepartementet om genomförda insatser, lärdomar, resultat och rekommenderade nästa steg till den 31 oktober 2018