Tillväxtverket
Ung mans bakhuvud med hörlurar och framför en två datorskärmar.

Robotlyftet

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Programmet ska bidra till att företagen ökar sina kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som effektivisering kan stärka många företags konkurrenssituation finns utmaningar inte minst för de små och medelstora företagen. De mindre företagen har oftast mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering skulle kunna bidra till att stärka deras utveckling samt hur en utveckling skulle kunna ske.

Tillväxtverket ska nu utveckla ett program för att främja automatisering och robotisering inom små och medelstora företag i industrin. Programmet ska bygga vidare på lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet, regionala projekt som bedrivits med detta syfte såsom Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Regionala pilotstudier

Just nu startas en pilotstudie upp i några regioner. Övergripande frågor om Robotlyftets pilotstudie eller om uppdraget Robotlyftet ställs till:
projektledare martin.hedman@iuc.se, 0708-28 17 32

För mer information och intresseanmälning kontakta:

Smart industri

Robotlyftet omfattar 110 miljoner kronor fram till och med 2021. Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Vi har flera insatser kopplat till Smart industri - regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Robotlyftet är ett av dessa. 

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri

Kontakt

Jens von Axelson
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 66Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.