Tillväxtverket
Robotar produktion

Robotlyftet

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften finns utmaningar. Små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga.

Robotlyftets satsning omfattar 110 miljoner kronor fram till 2021 och består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Regionala pilotstudier

Inom Robotlyftet pågår just nu PILAR, som är ett pilotprojekt i regionerna Skåne, Halland, Sjuhärad, Småland, Värmland, Örebro, Dalarna, Norrbotten och Västerbotten.

Övergripande frågor om Robotlyftets pilotstudier ställs till: projektledare Martin Hedman, IUC, 0708-28 17 32.

Automationscheckar till företagen

Små och medelstora företag som vill utveckla sin tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering kan söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar. Checkarna kan användas för att ta in konsulthjälp för att utveckla detta arbete.

Syftet är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik och öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling.

Här kan du ta del av utlysningen.

En del av Smart industri

Robotlyftet är ett av flera regeringsuppdrag som ingår i regeringens satsning Smart industri (nyindustrialiseringsstrategin) som ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft. Programmet bygger vidare på lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet samt regionala projekt såsom Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Tillväxtverkets arbete för förnyelse i industrin

Smart industri - insatser och inspiration

Sveriges nyindustrialiseringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ewa Thylén tel: 08- 681 92 78
Niklas Källrot tel: 08- 681 92 08
Björn Langbeck tel: 08-681 9213
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.