Tillväxtverket
Robotar produktion

Robotlyftet

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften finns utmaningar. Små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga.

Robotlyftets satsning består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftets erbjudanden

 • Kunskapsmöte om automation – Seminarier och workshops runt om i landet ger er en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.
  Läs mer om kunskapsmöten på IUC webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Automation Expo - Regional mässa med fokus på automation och robotisering med syfte att skapa en mötesplats för företag som har behov av automationslösningar och företag som kan implementera lösningar
  Läs mer om Automation Expo på Automation Regions webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förutsättningsstudie En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.
  Läs mer om förutsättningsstudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster​​
 • Automationscheck – ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering
  Läs mer och sök en Automationscheck
 • Utbildning i beställarkompetens – för att skapa samsyn och säkerställa att ert företag implementerar rätt automationslösning med rätt kravställning
  Läs mer om utbildningen på IUC webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förutsättningsstudier

Automationscheckarna (se nedan) riktar sig till små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin tillverkning mot mer automatisering eller robotisering. Inför den ansökan krävs en kostnadsfri förutsättningsstudie som IUC Sverige har fått i uppdrag att genomföra tillsammans med företagen.

Den förutsättningsstudie som IUC och deras partners RISE, Automation Region och Robotdalen gör, innebär att experter får möjlighet att i förväg kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bäst effekt. De företag som får automationscheckar blir därmed en bättre kravställare när det är dags att investera i en robotiserings/automatiseringslösning.

Vad innehåller en förutsättningsstudie?

En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och en analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Resultatet ska visa vilka flöden/ processer i er verksamhet/produktion som lämpar sig bäst för automation. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.

Om ni är intresserade av att delta i förutsättningsstudierna, vänligen kontakta: projektledare Martin Hedman, IUC, 0708-28 17 32.

Läs mer om förutsättningsstudien

Automationscheckar till företagen

Små och medelstora företag som vill utveckla sin tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering kan söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar. Checkarna kan användas för att ta in konsulthjälp för att utveckla detta arbete.

Syftet är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik och öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling.

Sök automationscheck

Gör ett test för att se om du kan söka

Inspireras av andra företag

Inspireras av andra företag som har eller har tagit första steget till att robotisera eller automatisera sin verksamhet.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter vid ett bord.

Förstudie ger tillfälle till reflektion och strategiska frågor

WME Mechanics i Ystad gör analyser av flöden och processer som grund för nya strategier.  

Medarbetare på Tillväxtverket sitter framför en skärm.

Robotisering för ökad produktivitet och kvalitetssäkring

För TYRI i Göteborg är det avgörande att vara i framkant både vad gäller teknik och kvalitet.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter vid ett bord.

Innan investering -
gå utbildning i beställarkompetens!

Vad är rätt automation och robotisering och vilka krav behöver vi ställa? Läs om några företag som gått utbildningen.  

Medarbetare på Tillväxtverket sitter framför en skärm.

Blogg: Fler robotar i våra skolor

Inom ramen för Robotlyftet har Tillväxtverket startat ett nytt pilotprojekt, Robot i skola. Syftet är att utrusta gymnasieskolor med modern robotteknik. Läs bloggen Fler robotar i våra skolor.

VSAB utreder förutsättningar för komplex robotinstallation

Företaget svetsar idag med automatisk svetsutrustning men även mycket manuellt arbete. Nu vill företaget undersöka möjligheterna att installera en robotstation.
Läs artikeln här

Informationsmaterial

Behöver du prata om Robotlyftet i något sammanhang? Här finns samlad information som du kan använda dig av då du sprider budskapet.
Använd denna powerpointPDF

Film om Robotik

Robotiken är fortfarande bara i sin linda, men utvecklingen börjar ta fart. Se Robotdalens film om robotik nedan.

En del av Smart industri

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Programmet bygger vidare på lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet samt regionala projekt såsom Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Tillväxtverkets arbete för förnyelse i industrin

Smart industri - insatser och inspiration

Sveriges nyindustrialiseringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ewa Thylén tel: 08- 681 92 78
Niklas Källrot tel: 08- 681 92 08
Björn Langbeck tel: 08-681 9213
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.