Tillväxtverket
Robotar produktion

Robotlyftet

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Men små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Förutsättnings­studier

Den kostnadsfria förutsättnings­studien genomförs av IUC, RISE, Automation Region och Robotdalen. Den innebär att en automations­expert hjälper till att kartlägga ert företags behov och att undersöka hur en ny automationslösning ger bäst effekt. I nästa steg kan ni söka en Automationscheck.

Tre personer framför en whiteboard.

Automations­checkar

Företag som vill utveckla sin tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering kan söka stöd i form av automations­checkar. Checkarna kan användas för att ta in konsulthjälp för att utveckla detta arbete. Inför denna ansökan ska företaget ha gjort en förutsättnings­studie.
Gör test för att se om du kan söka

Robotlyftet - en satsning med flera olika erbjudanden

Inspireras av andra företag

Inspireras av andra företag som har genomfört eller tagit första steget att robotisera eller automatisera sin verksamhet.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter vid ett bord.

Levererar visir till sjukvården

Ljungby Tech hade precis gjort en förutsättningsstudie och hade planer på en ny robotcell när konsekvenserna av coronaviruset blev alltmer tydliga. Nu ska istället en miljon ansiktsvisir produceras.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter framför en skärm.

Jobbar ständigt för ökad automatisering

Nyby Bruk har tillsammans med en coach från Robotlyftet gjort en förutsättningsstudie. De planerar nu en installation för automatiserad montering av plastkomponenter.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter vid ett bord.

Förstudie ger till­fälle till reflektion

WME Mechanics i Ystad gör analyser av flöden och processer som grund för nya strategier.  

Medarbetare på Tillväxtverket sitter framför en skärm.

Robotisering för ökad produktivitet

För TYRI i Göteborg är det avgörande att vara i framkant både vad gäller teknik och kvalitet.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter vid ett bord.

Ny produkt och nya kundgrupper

Företaget Rögle Tröskeln har identifierat nya möjligheter för automation och robotisering vid lackering av trösklar. Ökad miljö­medvetenhet har vart en drivkraft.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter framför en skärm.

Utreder inför robotinstallation

Företaget VSAB svetsar idag med automatisk svetsutrustning men även mycket manuellt arbete. Nu vill företaget undersöka möjligheterna att installera en robotstation.

Informationsmaterial

Behöver du prata om Robotlyftet i något sammanhang? Här finns samlad information som du kan använda dig av då du sprider budskapet.
Använd denna powerpointPDF

Film om Robotik

Robotiken är fortfarande bara i sin linda, men utvecklingen börjar ta fart. Se Robotdalens film om robotik nedan.

Tillväxtverket bloggar...

Läs våra två senaste bloggar som om digitalisering och robotisering.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter vid ett bord.

Vi jobbar vidare för industrins digitalisering

Många små och medelstora industriföretag har tagit kliv framåt. Men jobbet är långt ifrån klart!

Medarbetare på Tillväxtverket sitter framför en skärm.

Fler robotar i våra skolor

Inom ramen för Robotlyftet har Tillväxtverket startat ett nytt pilotprojekt, Robot i skola. Syftet är att utrusta gymnasieskolor med modern robotteknik.

En del av Smart industri

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Programmet bygger vidare på , lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet samt regionala projekt som Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Tillväxtverkets arbete för förnyelse i industrin

Smart industri - erbjudanden och inspiration

Sveriges nyindustrialiseringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ewa Thylén tel: 08- 681 92 78
Björn Langbeck tel: 08-681 9213
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se