Tillväxtverket

Robotlyftet

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Programmet ska bidra till att företagen ökar sina kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som effektivisering kan stärka många företags konkurrenssituation finns utmaningar inte minst för de små och medelstora företagen. De mindre företagen har oftast mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering skulle kunna bidra till att stärka deras utveckling samt hur en utveckling skulle kunna ske.

Tillväxtverket ska nu utveckla ett program för att främja automatisering och robotisering inom små och medelstora företag i industrin. Programmet ska bygga vidare på lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet, regionala projekt som bedrivits med detta syfte såsom Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Just nu startas en pilotstudie upp i några regioner. För mer information och intresseanmälning kontakta:

Syd (Skåne, Halland): camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168

Södra Mellansverige (Borås, Småland): jan.andersson@iuc-sjuharad.se, 0702-752375

Norra Mellansverige (Värmaland, Örebro, Dalarna): mattias.safstrom@iucstalverkstad.se, 0722-274482
Norr (Norrbotten, Västerbotten): anders.hogstrom@iucnorr.se, 0706-511265

Övergripande frågor om Robotlyftets pilotstudie eller om uppdraget Robotlyftet ställs till:
projektledare martin.hedman@iuc.se, 0708-281732

Smart industri

Robotlyftet omfattar 110 miljoner kronor fram till och med 2021. Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Vi har flera insatser kopplat till Smart industri - regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Robotlyftet är ett av dessa. 

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri

Kontakt

Jens von Axelson

jens.von.axelson@tillvaxtverket.se

08-681 65 66