Tillväxtverket
Kvinna och man samtalar framför dataskärmar

Digital spetskompetens

Sverige, liksom övriga världen, står inför en rad globala samhällsutmaningar som kräver samverkan för ökad konkurrenskraft. En av dessa utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.

Tillsammans med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer vi att analysera och ge förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt.

Genom dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området, särskilt företrädare för universitet och högskolor, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra myndigheter ska tillgången på digital spetskompetens öka.

I uppdraget ingår också att förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Uppdraget pågår till 2022.

Kontakt

Josef Lannemyr, projektledare

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se