Tillväxtverket
Kvinna och man samtalar framför dataskärmar

Digital spetskompetens

Sverige, liksom övriga världen, står inför en rad globala samhällsutmaningar som kräver samverkan för ökad konkurrenskraft. En av dessa utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.

I tre år har Tillväxtverket arbetet med regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av digital spetskompetens som myndigheten har tillsammans med Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Den 31 oktober ska uppdraget slutrapporteras. Vi har ställt några frågor till en av projektledarna, Josef Lannemyr.

Först och främst, om du skulle förklara för den som inte är insatt i uppdraget, vad är digital spetskompetens?
– Digital spetskompetens handlar förstås om tekniska kunskaper, men för att tillhöra spetsen krävs även andra kompletterande kompetenser. Det är viktigt med en förståelse för hur tekniken kan användas för att kunna förbättra och experimentera inom olika verksamhetsområden, såsom effektivisering av processer inom industrin, skapa nya upplevelser inom besöksnäringen eller utveckling av informationsdrivna lösningar inom vården.

Hur har samarbetet mellan Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket sett ut?
- I det här uppdraget har vi jobbat tätt med UKÄ vilket inneburit dagliga avstämningar mellan oss projektledare, en gemensam styrgrupp och båda myndigheternas GD:ar har tillsammans lett uppdragets referensgrupp. Så här i efterhand kan vi se många positiva effekter av arbetssättet. Exempelvis har vi på Tillväxtverket fått ett breddat kontaktnät med bland annat utbildningsanordnare och särskilt universitet och högskolor. Jag skulle också säga att vi tack vare det täta samarbetet fått en bättre förståelse för ett komplext samhällsproblem och därför kunnat komma med bättre åtgärdsförslag.

Jonas Öhlin, Universitetskanslerämbetet, Josef Lannemyr, Tillväxtverket

Jonas Öhlin, projektledare Universitetskanslerämbetet, Josef Lannemyr, projektledare Tillväxtverket

Vad tycker du är det viktigaste som åstadkommits inom regeringsuppdraget?
– Det känns verkligen som att vi har lyckats kommunicera behovet av digital spetskompetens. Vi har nu ett förslagspaket färdigt som vi arbetat fram i dialog med berörda aktörer och diskuterat i många olika forum. Dessutom har vi utvecklat nya spännande statistik- och prognosprodukter. Ett exempel är verktyget digitalskills.se där man i ett webbaserat gränssnitt kan analysera vilka IT-kompetenser som efterfrågas i jobbannonser.

Hur skulle du helst se att arbetet med att främja kompetensförsörjning av digital spetskompetens fortsätter efter att uppdraget är slut?
– På kort sikt hoppas jag förstås att de förslag vi lägger fram kommer att tas till vara och används av den tillträdande regeringen. På lite längre sikt tror jag att det behövs en sammanhållande organisation som kan driva på och arbeta vidare med frågor som rör främjandet av digital spetskompetens. En möjlighet till detta är det samverkansråd som vi föreslår ska inrättas efter regeringsuppdragets slut och Tillväxtverket skulle vara ett en utmärkt värdmyndighet för en sådan organisation.

Kontakt

Josef Lannemyr, projektledare

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se