Tillväxtverket
Kvinnlig företagare skriver meny på restaurang

Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor

Tillväxtverket arbetar för att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller start av företag. Genom att ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och potential får näringslivet bättre kompetensförsörjning och Sverige får fler företagare.

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag och ett näringsliv med långsiktig kompetetensförsörjning. Vi behöver ta tillvara all den kompetens och innovationskraft som finns i landet, även hos utrikes födda och nyanlända. Fler och nya företag behövs både för att stärka kompetensförsörjningen och för att utveckla nya tjänster och marknader. Företagande är en viktig del av etableringen och bidrar till sysselsättning, dels direkt genom eget företagande och dels indirekt genom växande företag som anställer. En mångfald av företag och företagare i olika branscher bidrar också till förnyelse och ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Projekt för att stödja utrikes födda kvinnors väg till arbetsmarknaden

2018-2021 finansierar vi projekt som kan bidra till bättre kompetensförsörjning i näringslivet genom att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik, eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller startar företag. Projekten genomförs av organisationer, företag, kommuner med flera med syftet att utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning stärks genom till exempel starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.
Beskrivning av beviljade projekt 2018

Exempel från beviljade projekt

Nytta i arbete direkt

Nigst Goitom sitter på en bänk på förskolans gård och ler stort in i kameran.

Nigst Goitom

Ett av projekten som beviljats medel i satsningen är Nytta i arbete direkt som riktar sig speciellt till utrikes födda kvinnor och till privata och kooperativa förskolor. Projektet drivs av NIAD och har pågått med annan finansiering i tre år. Med stöd från Tillväxtverket kan projektet nu utökas och nå fler förskolor och fler utrikes födda kvinnor. Genom projetkt har redan mer än 200 utrikes födda kvinnor fått jobb. En av dem är Nigst Goitom från Eritrea.

Läs mer om vad jobbet har inneburit för Ngist och för förskolan Villa Solvi.

Läs mer om projektet Nytta i arbete direkt i artikeln En språngbräda in i arbetslivet.

Grythyttans Livsmedelsakademi

De tre kvinnorna Habiba Sheik från Somalia, Nadejda Saxin från Uzbekistan och Maryam Magsoosi från Irak håller om varandra och ler mot kameran utanför byggnaden där projektet All in, som de alla deltar i genomförs.

Habiba Sheik från Somalia, Nadejda Saxin från Uzbekistan och Maryam Magsoosi från Irak deltar alla i projektet All in.

I Hällefors kommun satsar man på specialanpassad utbildning inom livsmedelsbranschen för kvinnor med utländsk bakgrund. Utbildningen, som är en del av projektet "Grythyttan Livsakademi" drivs gemensamt av lokala och regionala aktörer. I artikeln om projektet berättar projektledarna om bakgrunden och syftet med projektet.

I artikeln Bättre svenska, gemenskap och jobb kan du läsa mer om hur utbildningen ger framtidshopp för Nadejda Saxin, Habiba Sheik och Maryam Magsoosi.

I artikeln Win-win situation för lokala företag och regionen, kan du läsa om DelMat som är ett av företagen som är engagerade i projektet.

Vill du veta mer om projekten som genomfördes under 2017?

De 41 projekt som fick finansiering för att utveckla metoder under 2017.

Kontakt

Eva Johansson, e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.