Tillväxtverket

Livsmedelsstrategi

Livsmedelssektorn är en kärnsektor i svensk ekonomi med outnyttjad potential. Vi jobbar för att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

Aktuellt

 1. Nationella krisberedskapsveckan sätter maten i centrum

  Livsmedelsförsörjning och krisberedskap har seglat högt upp på dagordningen senaste åren och engagerar både politiken och den breda allmänheten. Coronapandemin…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 2. 19 forskningsprojekt inom livsmedelsstrategin

  Ny rapport från Jordbruksverket beskriver resultat från forskningsprojekt med fokus på djurvälfärd och konkurrenskraft som finansierats via livsmedelsstrategin…

  Företag Andra aktörer Livsmedel

 3. Utredning om den svenska baljväxtodlingen

  Ny utrednining från Jordbruksverket visar att det finns möjligheter att öka den svenska baljväxtodlingen. Det förutsätter att baljväxterna kan ersätta…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Företagande Affärsutveckling Livsmedel

 4. Vinnova samlar aktörer för att transformera matsystemet

  Vinnovas satsning ska ge nyckelaktörer med radikalt nya idéer bättre förutsättningar att tillsammans experimentera och bygga kapacitet att transformera…

  Nyhet Företag Andra aktörer Livsmedel

Två män jobbar i en industrilokal.

Den svenska livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Kvinna arbetar i industrilokal.

Jämställdhet i livsmedelssektorn

Livsmedelssektorn är en samhällskritisk sektor och utgör en betydande del av näringslivet. Sektorn har stor potential, men också utmaningar, inte minst för att lyckas attrahera och behålla medarbetare med relevant utbildning till sektorns olika företag.

Vetefält

Så påverkas livsmedelskedjan

Inom Tillväxtverkets samordningsuppdrag för Livsmedelsstrategin följer vi noga utvecklingen med fokus på hur invasionen i Ukraina kan komma att påverka konkurrenskraft och robusthet i sektorn på kort och lång sikt.

Kvinna arbetar i industrilokal.

Matprat - ett forum för utbyte

Gruppen är ett forum för utbyte inom Livsmedelsstrategi­arbetet på både nationell och regional nivå. I gruppen delar vi med oss av kunskap, nya idéer och hittar gemensamt lösningar på utmaningar.