Tillväxtverket

Hållbar utveckling i regionerna

Med hållbar tillväxt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, kan vi tillfredsställa våra behov idag och samtidigt skapa förutsättningar för utveckling i framtiden. För att lyckas med det behöver vi förändra ekonomin i en mer hållbar riktning. I det här uppdraget bygger vi upp kapacitet för att jobba med hållbarhetsfrågor tillsammans med er regioner.

Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan i hela vårt samhälle. Globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Vi har tidigare arbetat mycket med den sociala dimensionen av hållbarhet. Nu är det dags att ta ett helhetsgrepp för att tillsammans med er regioner jobba med alla typer av hållbarhetsfrågor. Det är ett brett uppdrag och mycket som ska göras. Vi kommer att jobba med sammanhållningspolitik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., företagsstöd och kommersiell service.

Om regeringsuppdraget

Namn

Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet

Period

2019-2022

Budget

108 Mkr, varav 89 miljoner kronor för utlysningen och 19 Mkr för drift

  • 2019: 4 Mkr
  • 2020: 20 Mkr
  • 2021: 34 Mkr
  • 2022: 50 Mkr

Målgrupp

21 regioner med regionalt utvecklingsansvar. Regionerna söker finansiering i våra utlysningar

Syfte

  • att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken. Det betyder att vi tillsammans med de regionalt utvecklingsansvariga i 21 regionerna ska bygga upp kapacitet att jobba med hållbarhetsfrågor.
  • att utveckla metoder och lärande