Tillväxtverket
Man och kvinna pratar med varandra.

Mentorprogrammet - Starta företag

Mentorprogrammet - Starta företag ska stärka och utveckla företag i uppstartsfas. Det riktar sig framförallt till sociala företag samt företag som drivs av kvinnor och företagare med utländsk bakgrund.

Ökad lönsamhet, tillväxt och bättre överlevnadsgrad är några av de effekter som ett mentorprogram kan ge. Mentorn ska ge stöd som ger möjlighet till företag och företagare att växa och utvecklas. Arbetet ska leda till att företaget till exempel erhåller en bärkraftig affärsidé och ett utökat affärsnätverk. Mentorn ska med hjälp av en handlingsplan agera bollplank och ge rådgivning under strukturerade former. Mentorskapet pågår under ett års tid.

Nyföretagarcentrum fick i augusti 2019 i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra mentorskapsinsatser i hela Sverige fram till augusti 2024 .

Programmet Mentor Eget Företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.