Tillväxtverket
Kollage med bilder från verksamt.se, Starta företag dag och broschyren Starta företag.

Starta eget företag

Vi har information och tjänster för dig som ska starta företag. På verksamt.se samlar vi service och information från flera myndigheter på samma plats. Allt för att göra det enklare att starta och driva företag.

Digitala tjänster och information på verksamt.se

verksamt.se kan du:

  • Få information om att starta och driva företag
  • Skapa en affärsplan i Tillväxtverkets e-tjänst
  • Registrera och namnskydda ditt företag eller din förening hos Bolagsverket
  • Ansöka om F-/FA-skatt hos Skatteverket
  • Anmäla att du ska vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket
  • Anmäla att du ska vara momsregistrerad hos Skatteverket
  • Se dina redan registrerade företag hos Bolagsverket och Skatteverket
  • Ansöka om tillstånd du behöver för olika tjänsteverksamheter

Verksamt.se drivs av Tillväxtverket tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket och ingår i myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

Broschyren Starta företag

Broschyren Starta företag är en första informationskälla för dig som vill starta företag. Den är ett komplement till informationen på verksamt.se.

Version på engelska och lättläst svenska

Broschyren är översatt till engelska och lättläst svenska. Starta företag - lättläst, har en form som är enkel och underlättar läsningen. Den har inga långa meningar och svåra ord förklaras.

Broschyren Starta företag ges ut av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket och Tullverket.

Starta företag-webbseminarium

Verksamt.se LIVE är en serie webbinarier för dig som funderar på, ska starta eller precis har startat företag. Till verksamt.se LIVE