Tillväxtverket

Tillsammans för en stark och hållbar turism och besöks­näring

Hållbarhet, jobb och kompetens samt kunskap och innovation. Det är några av de områden som Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har valt att prioritera de närmaste tre åren.

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har valt att prioritera nio områden under den närmaste treårsperioden. Tillsammans fungerar de som utgångspunkt för gruppens gemensamma insatser. Områdena är hållbarhet, platsutveckling, samverkan, digitalisering, enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation, tillgänglighet samt marknadsföring.

Den valda inriktningen för myndighetsgruppens arbete är utformat för att möta besöksnäringens utmaningar. Områdena utgår även från den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring. I strategin formulerar regeringen visionen att Sverige år 2030 ska vara ”världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation”.

- I spåren av pandemin ser vi behovet av att fortsätta utveckla en långsiktigt hållbar turism och en konkurrenskraftig, hållbar och innovativ besöksnäring. Genom myndighetsgruppens arbete utvecklar vi kunskap som ökar vår förmåga att tillsammans stärka besöksnäringen och bidra till en hållbar utveckling, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag samt Sveriges Kommuner och Regioner under ledning av Tillväxtverket. Samarbetsforumet går drygt tio år tillbaka i tiden och möjliggör tätare och effektivare samverkan mellan statliga aktörer. Tillsammans genomför gruppen gemensamma kunskapsutvecklande insatser och aktiviteter.