Tillväxtverket

Andra aktörer

Tillväxtverket stöder departement, myndigheter, länsstyrelsen och kommuner i arbetet med att förenkla och förbättra för företag.

Man i skägg öppnar sin laptop på sin hemmaarbetsplats.

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, turism och regional utveckling. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Kvinna arbetar i ett växthus.

Stöd i förenklingsarbetet

Genom kunskap, nätverk, rådgivning, utbildning och verktyg stöder vi departement, myndigheter, länsstyrelser och kommuner i arbetet.

Person vid skrivbord med dator på

Smart start för enklare regler

Få hjälp att prioritera resurser och tid i förhållande till regelförslags påverkan, bakgrund och typ av förändring.

Hand som skriver på papper.

Våra remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Här hittar du våra remissvar inom olika områden.