Tillväxtverket
Hög med böcker.

Handbok

Handbok för EU-projekt är en vägledning för er som genomför ett EU-projekt eller som planerar för det och vill ansöka om stöd.

Hand som skriver med penna på papper.

Blanketterna

Blanketter för att söka stöd, ansöka om utbetalning och rapportera ditt projekt finns under Ansök och rapportera.

Hur fördelas pengarna i EU?

EU:s strukturfonder kan hjälpa projekt att skapa regional tillväxt - för tillväxt och sysselsättning i alla Europas regioner.

Två personer tittar på en laptopskärm

Rapporter och projektexempel 

Hur går det i programmen? Vad gör man i EU-projekten? Frågor av den här typen får svar på sidorna Inspiration och resultat.