Tillväxtverket
eu-logotyp

11 prioriterade projekt för dryga 128 miljoner kronor

Totalt prioriterades 11 ansökningar i Norrbottens och Västerbottens län till en summa av 128,6 miljoner kronor i EU-stöd då Strukturfonds­partnerskapet för Övre Norrland sammanträdde den 29 maj.  

De elva olika projekten som då får dela på de cirka 128,6 miljoner kronor i EU-stöd ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland som i sin tur utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Projektet Skellefteå hamn 2020 är prioriterat sedan tidigare, men på grund av regler som är förordningsstyrt gick beslutet igenom först nu. Projektet ska utföra betydande infrastrukturella åtgärder i Skellefteå hamn. Efter att projektet avslutas kommer det att finnas en modern hamn som bedöms vara hållbar för sin omgivning och blir en bra transport- och logistiklösning för befintliga företag och tillkommande företag i regionen. Projektet har beviljats 49 234 000 kronor och Skellefteå kommun finansierar projektet med motsvarande summa.

Se hela listan med prioriterade projekt för utlysning 2018:1

Fakta

Tillväxtverket är förvaltande myndigheter för regionala fonden och är den myndighet som tar emot ansökningar om EU-medel och gör en laglighetsprövning. De ansökningar som godkänns går sedan upp för prioritering i Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland. Partnerskapet är ett av åtta i Sverige som har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till regionala fonden.  Tillväxtverket fattar de formella besluten i enlighet med Strukturfondspartnerskapets prioritering.