Tillväxtverket
eu-logotyp

Programperioden 2014-2020

EU delar in sina pengar i sjuårsperioder. Informationen som ligger på de här sidorna rör programperioden 2014-2020. De är alltså för dig som fått pengar i ditt projekt under den perioden. React ingår också här.

8 miljarder för åren 2014 - 2020

Cirka 8 miljarder kronor har fördelats till projekt som lett till investeringar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige under programperioden 2014 - 2020. Pengarna fördelades till program där projektägare har kunnat ansöka om medel.

Det har krävs att EU-projekten också har femtio procents medfinansiering från andra offentliga finansiärer. Även privata aktörer har bidragit med medfinansiering.

Mer om vad pengarna ska gå till på sidorna för Europa 2020-strategin

Vem har kunnat söka EU-pengar från programmen?

Offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Strukturfonderna och andra EU-fonder

Strukturfonderna har varit ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Pengarna från strukturfonderna fördelades bland annat genom Tillväxtverket till åtta regionala program över hela Sverige, ett nationellt regionalfondsprogram och det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak, under 2014 - 2020.

Vad har Tillväxtverket gjort?

Tillväxtverket har under 2014-2020, liksom fortfarande, haft regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.

Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämt hur mycket pengar som har fördelats till varje region och vad pengarna skulle gå till. Regionerna har prioriterat vilken typ av projekt som ska få pengar.

Vad gör projekten som fått pengar från EU?

Resultat och inspiration från olika EU-projekt