Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Nationella regionalfondsprogrammet öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuella utlysningar

För närvarande är det inte möjligt att söka till programmet. Se kommande utlysningar nedan.

Planerade utlysningar

Utlysning React EU

Den 16 augusti 2021 kommer det Nationella regionalfondsprogrammet att öppna för ansökningar inom ramen för React EU i nedanstående tre spår.

  • Förstudier som ska kunna leda till genomförandeprojekt i kommande regionalfondsprogram. Med inriktning mot grön omställning och digitalisering. Spåret är öppet för sökande som verkar i programområden där medel för förstudier är slut inom ordinarie program
  • Riskkapitalprojekt med inriktning mot hållbara företag för att stärka grön omställning och digitalisering. Spåret är öppet för sökande med kapacitet att hantera riskkapitalprojekt i Sverige
  • Genomförandeprojekt som stödjer små och medelstora företags gröna och/eller digitala omställning. Spåret är öppet för branschorganisationer och forskningsinstitut som sökande.