Tillväxtverket
eu-logotyp

Regeringen godkänner Tillväxtverkets program - Fonden för en rättvis omställning

Regeringen godkänner det programförslag som Tillväxtverket har tagit fram för Fonden för en rättvis omställning. Nu återstår bara Kommissionens godkännande.

Kristin Hedström

Kristin Hedström

Fonden för en rättvis omställning är en del av EU:s gröna giv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ska ställa om unionen till att bli koldioxidneutralt. I Sverige ska fonden fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp i landet. Den ska även tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av omställningen.

Regeringen har sedan tidigare godkänt de fyra regioner och industrier som Tillväxtverket har föreslagit ska få ta del av pengarna inom EU-fonden. Och tredje november fattade regeringen alltså även beslut om att godkänna Tillväxtverkets förslag på program.

I det föreslagna programmet är det stålindustrin i Norrbotten, metallindustrin i Västerbotten, mineralindustrin på Gotland samt raffinaderi- och kemiindustrin i Västra Götaland som får pengarna. Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik och kompetenshöjande åtgärder i de utpekade industrierna och hos deras underleverantörer.

- För Tillväxtverket innebär beslutet att vi har tagit oss ett steg närmare programstart, säger Kristin Hedström, uppdragsansvarig för Fonden för en rättvis omställning ("Just Transition Fund" på engelska).

Målet är att programmet ska kunna öppna under början av 2022. Kommer vi kunna hålla tidsplanen?

- Vi är måna om att programmet startar så snart som det går under 2022 då viss finansiering är tidsbegränsad, fortsätter Kristin Hedström.

Nu återstår bara att invänta EU-kommissionens beslut om det svenska programmet.


Fonden för en rättvis omställning har en programsida på tillvaxtverket.se som uppdateras kontinuerligt.

Kontakt

Kristin Hedström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Johan Thorell
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se