Tillväxtverket
eu-logotyp
Kollage med tre bilder: Forskning, företagare och cyklande man.

Östra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programmet Östra Mellansverige är inriktat mot tre tematiska mål:

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
    38,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska skapa förutsättningar för ett förbättrat innovationsklimat och stärka processer som leder till att innovationer kommersialiseras.
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
    33,2 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig. Det kan handla om tillgång till riskkapital, möjlighet till kompetensförsörjning och livslångt lärande eller att underlätta internationalisering.
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 24,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska bidra till att miljötekniksektorn växer och att konsumtionen blir mindre energiintensiv.

Programdokument

Operativt program för Östra Mellansverige ändrat dec 2017PDF

En kort version av programdokumentet

Kort version av det operativa programmet för Östra Mellansverige

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for East Middle SwedenPDF

Broschyr om programmet

Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige.

Till er som planerar att göra en ansökan

Förutsättningarna för att starta ett projekt inom programmet Östra Mellansverige har ändrats i vissa delar. Det är viktigt att ni som planerar för ett projekt läser om förändringarna.

Förändrade förutsättningar för projekt under 2014-2020

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Östra Mellansverige. Filtrera resultatet genom att ange område Östra Mellansverige i Projektbankenlänk till annan webbplats

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Östra Mellansverige ingår fem län: Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

70 miljoner euro

50 procents medfinansiering

Inom det regionala strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 50 procent.

Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.