Tillväxtverket

För banker och långivare

Banker, leasingföretag, garantifonder eller andra finansiella mellanhänder med tillstånd att bedriva utlåning till små och medelstora företag eller leasingverksamhet kan samarbeta med Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Europeiska Investeringsbanken (EIB) för att dra nytta av en garanti för låneportföljen.

COSME Loan Guarantee Facility

Genom COSME Loan Guarantee Facility erbjuder Europeiska Investeringsfonden (EIF) garantier och motgarantier, inklusive värdepapperisering av små och medelstora skuldfinansieringsportföljer, till utvalda finansiella mellanhänder (t.ex. garantiinstitut, banker, leasingföretag etc.) för att hjälpa dem att tillhandahålla mer lån och leasingavtal till små och medelstora företag.

COSME Loan Guarantee Facilitylänk till annan webbplats

InnovFin SME Guarantee

Genom InnovFin SME Guarantee kan finansiella aktörer erhålla en garanti eller mot-garanti för lån till innovativa SMEs och små mid-caps (upp till 499 anställda) inom spannet från EUR 25 000 till EUR 7.5 miljoner. I och med garantin tar Euroepiska Investeringsfonden (EIF) en del av de finansiella aktörernas potentiella kreditförluster.

InnovFin SME Guaranteelänk till annan webbplats

InnovFin MidCap Guarantee

Genom InnovFin MidCap Guarantee kan finansiella aktörer erhålla en garanti eller mot-garanti för lån på upp till EUR 50 miljoner till innovativa mid-caps (upp till 3000 anställda) som inte är behöriga inom InnovFin SME Guarantee. I och med garantin tar Europeiska Investeringsbanken (EIB) en del av de finansiella aktörernas potentiella kreditförluster.

InnovFin MidCap Guaranteelänk till annan webbplats

Kontakt

Andreas Backfolk
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 28Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.