Tillväxtverket

HealthTech Nordic nominerat till EU-pris

Hava bilden är en närbild på ett stetoskop, andra halvan bild på Margareta Wallentén, projektledare.

Projektledare Margareta Wallentén.

Tillväxtverket har nominerat Interreg-projektet HealthTech Nordic 2.0 till EU-utmärkelsen European Enterprise Promotion Award (EEPA Award), för sitt jobbskapande.

Projektet är nominerat i klassen "Supporting the internationalisation of business". Senare i september kommer den europeiska juryn att tillkännage vilka projekt som hamnar på "den korta listan" och går vidare till finalen i november.

Läs mer på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks webbplats.

Mer om HealthTech Nordic 2.0

Projektet handlar om att möta utmaningarna om tillgång till bra och jämlik vård när det samtidigt råder brist på resurser och kompetens, och behovet av vård ökar. Detta gör projektet genom att koppla samman innovativa lösningar med hälso- och sjukvård och den globala marknaden. De 330 startupföretag som är medlemmar i HealthTech Nordic får möjlighet till affärsrådgivning, ett brett nätverk och förutsättningar för att skala upp sina innovativa hälsolösningar globalt.

Projektet har finansierats av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (programperioden 2014-2020) inom insatsområdet Sysselsättning. Partner i projektet är Innovation Skåne, Invest in Skåne, Sahlgrenska Science Park och SmiLe Incubator (Sverige), Health Tech Hub Copenhagen (Danmark) och Norway Health Tech (Norge).

Läs mer om HealthTech Nordic i Interregs projektbank och på Health Tech Nordics webbplats.