Tillväxtverket

Hösten i projektet Medarbetar­fokus

Även om vi har många ärenden kvar inom korttidsuppdraget och ett stort arbete med att avsluta uppdraget kvarstår, så är det ett faktum att vi går mot slutet av korttidsuppdraget. Det påverkar många delar av organisationen, både genomförande­organisationen, stödfunktioner och den ordinarie verksamheten. För att det ska bli ett så bra avslut som möjligt och alla medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar att gå vidare i yrkeslivet så finns en rad aktiviteter planerade under hösten.

Astrid Pettersson, projektledare för projektet Medarbetarfokus berättar mer om planerna:

Bild på Astrid Pettersson

Astrid Pettersson

— Under åren som vi har haft korttidsuppdraget på Tillväxtverket har oerhört många personer arbetat i uppdraget. Många har varit inlånade från andra delar av Tillväxtverket eller andra myndigheter, arbetat som konsulter eller haft visstidsanställningar. Vid årsskiftet är det många duktiga medarbetare som slutar samtidigt då många visstidsanställningar löper ut. För att det ska bli ett bra avslut kommer vi att genomföra flera aktiviteter.

Några exempel är:

  • Bjuda in andra myndigheter som kan presentera sig, hur det är att arbeta hos dem och som kan berätta om sina framtida kompetensbehov.
  • Vi startar ett alumninätverk på Linkedin så att alla vi som arbetat i uppdraget kan fortsätta hålla kontakten och ge varandra tips och vidga våra nätverk.
  • En workshop med fokus på hur du kan berätta (för potentiella arbetsgivare och rekryterare) om arbetet i uppdraget på ett intresseväckande sätt.
  • Vi säkerställer att mallar och instruktioner som underlättar för chefer att ta fram tjänstgöringsbetyg och andra viktiga dokument när många slutar samtidigt finns på plats.

— Närmare information om höstens aktiviteter samt tidplan för dessa kommer att komma löpande under hösten. Men du kan redan nu gå med i Alumninätverket på Linkedin! Leta upp gruppen Korttid Alumninätverk, eller använd denna länk och ansök om medlemskap. Alla Tillväxtverkare och andra som arbetat med uppdraget är välkomna såklart. Här kan vi dela jobbtips, artiklar, knyta nätverk mm, avslutar Astrid.

Det är många medarbetare som fortfarande arbetar i uppdraget och hur och när det arbetet tar slut kommer att se lite olika ut beroende var i organisationen en befinner sig. Har du funderingar kring hur det ser ut just för dig ska du först och främst vända dig till din närmaste chef.