Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster:

Utlyst tjänst: Verksjurister till Stockholm eller Malmö
Namn: Ida Blomqvist
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5231
Sista datum för överklagande: 2022-12-14

Utlyst tjänst: Verksjurister till Stockholm eller Malmö
Namn: Therese Olausson
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5231
Sista datum för överklagande: 2022-12-14

Utlyst tjänst: Förvaltningsledare IT
Namn: Jarno Lohela
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2022-5024
Sista datum för överklagande: 2022-12-13

Utlyst tjänst: Verksjurist
Namn: Joakim Liljestrand
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5231
Sista datum för överklagande: 2022-12-02

Utlyst tjänst: Analytiker till enheten Uppföljning och utvärdering (vikariat)
Namn: Oscar Svensson
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2022-4461
Sista datum för överklagande: 2022-12-02

Utlyst tjänst: Verksjurist
Namn: Niclas Fältsjö
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5231
Sista datum för överklagande: 2022-12-02

Utlyst tjänst: Erfaren jurist med inriktning domstolsprocesser
Namn: David Lundqvist
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5227
Sista datum för överklagande: 2022-12-02

Avbrutna rekryteringar:

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.