Tillväxtverket

Tillväxtverkets organisation

Myndigheten är indelad i sju avdelningar samt stab och internrevision. Generaldirektör är Gunilla Nordlöf. Se även Ledning i vänstermenyn.

Organisationen juli 2020: styrelse, internrevision, gd, gd-stab, Myndighetsstöd, Kvalitet och kontroll, Kunskapsutveckling, Företag, Regioner, Förenkling, Korttidsarbete

Vi är finns på nio orter

Stockholm (huvudkontor, Nationella regionalfondsprogrammet, regionala strukturfondsprogrammet Stockholm)
Arjeplog
Luleå
Östersund
Gävle
Örebro
Göteborg
Jönköping
Malmö

Regelrådet

Inom Tillväxtverket finns också ett särskilt beslutsorgan, Regelrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som granskar och yttrar sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ansvarar för sina egna beslut. Verksamheten hanteras inom avdelning Förenkling.