Tillväxtverket
Man och kvinna jobbar framför en dator.

Statistik om kompetens­försörjning

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Drygt vart femte småföretag upplever till exempel att bristande tillgång på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder.

Databas om regionala matchningsindikatorer

Hittills har det varit svårt att hitta bra data om regionala matchningsindikatorer, särskilt på regional nivå. Nu finns det emellertid en databas med regionala matchningsindikatorer för att underlätta regionala analyser av kompetensförsörjningen.

Regionala matchningsindikatorer finns inom följande fyra områden:

  • Efterfrågan på arbetskraft
  • Arbetskraftsutbud
  • Matchning
  • Regionala förutsättningar

Statistiken är uppdelad på län.

Databasen är en del av SCB:s statistikdatabas (SSD). Databasen har tagits fram av Reglablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Tillväxtverket finansierar förvaltning och framtida uppdateringar.

SCB:s databas för regionala matchningsindikatorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan läsa mer om indikatorerna i Reglabs dokumentationsrapport från år 2014.

Dokumentationsrapport om de regionala matchningsindikatorernaPDF

SCB har även tagit fram en matchningskarta som visar vilka yrken som bedöms vara matchade i relation till olika utbildningar. Nedan kan du ladda med en Excelfil som innehåller denna matchningskarta och beskrivningar av hur bedömningarna har gjorts.

SCB:s matchningskartaExcel

Utbildningar i hur man använder indikatorerna

Tillväxtverket har hittills anordnat tre utbildningar i hur man använder de regionala matchningsinidkatorerna under 2018 och 2019. Sammanlagt har cirka 100 personer gått utbildningarna som har hållit i Malmö, Skövde och Umeå.

Ýtterligare två utbildningar kommer att anordnas hösten 2019. Den 4 september hålls en utbildning i Alvesta och den 25 september hålls en sista utbildning i Stockholm. Utbildningarna leds av Katja Olofsson, statistiker på SCB.

Läs mer om utbildningarna i Alvesta och Stockholm

Rapporten Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys

Sämre matchning på arbetsmarknaden förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav. Lärare slutar inte. De stannar i yrket ‒ men de byter ofta arbetsgivare. Bristen på grundutbildade sjuksköterskor ökar då de täcker upp för bristen på specialistsjuksköterskor. Ojämn könsfördelning inom en utbildning ger sämre matchning i arbetslivet. Detta är några av slutsatserna i en ny rapport som tagits fram av Reglablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Tillväxtverket.

Ladda ned rapporten Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys

Rapporten har tagits fram inom ramen för Reglabs lärprojekt om de regionala matchningsindikatorerna. Den innehåller fördjupade analyser av hur kompetensförsörjningen fungerar på den regionala arbetsmarknaden inom områdena:

  • vård och omsorg
  • teknik och tillverkning
  • pedagogik

Rapporten presenterades och diskuterades på ett seminarium på Tillväxtverket i Stockholm den 5 september 2018.

Se film från seminariet och ta del av dokumentationen

I filmen visas hur du kan ta ut data ur databasen med regionala matchningsindikatorer och vilken nytta du kan ha av dessa.

Andra analyser som gjorts med hjälp av de regionala matchningsindikatorerna

Här hittar du exempel på hur andra aktörer har använt de regionala matchningsindisktorerna till att göra analyser av kompetensförsörjningen på regional nivå.

Region Örebro läns analys som visar att ojämn könsfördelning ger sämre matchninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport om företagens kompetensförsörjning

Tillväxtverket har tagit fram en rapport om företagens kompetensförsörjning som baseras på resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 samt på statistik från de regionala matchningsindikatorerna.

Ladda ner rapporten Rätt kompetens till företagen

Företag som vill växa, har en stark framtidstro, är innovativa och digitaliserade har svårare att hitta arbetskraft än andra företag. De branscher där flest företag ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder är Bygg, Tillverkning och Transport. Det finns även stora regionala skillnader.

Även skillnaderna mellan länen är stora när det gäller i vilken utsträckning företagen upplever tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Störst andel företag som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder finns i Blekinge, Örebro och Gotlands län. I Blekinge är det hela 40 procent av företagen som ser detta som ett stort tillväxthinder.

I flertalet län har andelen företag som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder ökat sedan den förra undersökningen som genomfördes år 2014. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande relativt hög i många län.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.