Tillväxtverket

Ansök och rapportera

Här finns e-tjänst, blanketter och mallar för att göra ansökningar, rapportera om och avsluta projekt.

Stöd för korttidsarbete

Covid-19 har slagit hårt mot svenska företag. På grund av det har vi fått i uppdrag av regeringen att se till så att du som företagare kan söka stöd för korttidsarbete 7 april.

Med stödet kan dina lönekostnader halveras. Samtidigt behåller din arbetstagare större delen av sin lön. Det här är möjligt då staten går in och täcker kostnaderna.
Stödets syfte är att hjälpa företagare i lågkonjunkturer eller vid situationer som inte har gått att förutse.

Min ansökan

I e-tjänsten Min ansökan kan du söka följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, transportbidrag, innovation, stöd till investeringar och företagsutveckling.

Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du ansöka om utbetalningar i Min ansökan.

Gå direkt till e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.