Tillväxtverket

Dokumentation från konferenser

Här hittar du dokumentation från våra konferenser och evenemang.

 • ERUF Resultatkonferens Västernorrland


  I juni hölls en resultatspridningskonferens för regionalfondsprogrammet Mellersta Norrland i Regionens Hus i Härnösand.
  Fokus? Innovation, resultat och programmets projekt i Västernorrland.

  Läs mer och se dokumentationen
 • Uppföljning med fokus på resultat


  Den 28 maj presenterade Tillväxtverket rapporten Uppföljning med fokus på resultat, i samband med ett frukostmöte.

  Läs mer och se dokumentationen
 • Möjligheter med Kinas Belt&Road initiativ


  Hur kommer investeringar i vägar, järnvägar och hamnar på den sk Sidenvägen att påverka företagen och den globala handeln?
  Läs mer och se dokumentationen
 • Regional tillväxt­politik i förändring


  Den 21 mars bjöd Näringsdepartementet och Tillväxtverket in regioner och andra myndigheter för att diskutera regional tillväxtpolitik i förändring. Vad vill regionerna lyfta fram som viktigt inför den nya EU-programperioden som startar 2021?

  Läs mer och se dokumentationen
 • Resultat­seminarium om tillgänglighet och hastighets­förändringar


  22 mars hölls resultatseminariet för regional tillgänglighet och konsekvenser av hastighetsförändringar!
  Läs mer och se dokumentationen
 • Hur främjar vi export i en alltmer osäker omvärld?


  "Vi har en hälsosam ekonomisk utveckling, men det finns risker" sa Lena Sellgren, Chefekonom på Business Sweden, på seminariet om möjligheterna för svensk export 2019 och listade 5 risker för världsekonomin.
  Läs mer och se dokumentationen

 • Tillväxt för alla!


  Den 21 februari hölls konferensen Tillväxt för alla! Den handlade om två viktiga regeringsuppdrag inom jämställdhet och arbetsintegrerande socialt företagande. Hur kan resultaten i programmen bidra till att utveckla Sveriges regioner, var temat för dagen.
  Läs mer och se dokumentationen

 • Tillväxtverket på Folk och Kultur


  Fredagen den 8 februari släpptes temarapporten "Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa" på kulturkonventet Folk och Kultur.
  Läs mer och se dokumentationen
 • Lärcentra - en del av regional kompetens­försörjning


  Den 5 - 6 februari samlades strateger i Gävle för att diskutera Lärcentras roll och möjlighet i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet. Arrangörer var Tillväxtverket i samarbetet med Lärcentra - vuxenutbildningen i Gävleborg. Träffen gav många goda exempel på vilken roll Lärcentra kan ha för den regionala kompetensförsörjningen och vikten av samverkan och kunskapsunderlag för att uppnå resultat.
  Läs mer och se dokumentationen
 • Resultatspridnings­konferens Övre Norrland


  Tack för er medverkan på konferensen i Skellefteå!
  Läs mer och se dokumentationen


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.