Tillväxtverket

Digitala affärsrisker och informations­säkerhet

Ta del av det webbsända seminariet om digitala affärsrisker och informationssäkerhet.

Seminariets ambition var att öka kunskapen om digital informationssäkerhet som utmaning och möjlighet för digitala affärer. Du kan se seminariet i sin helhet eller specifika föreläsare på vår Youtube kanal.

Föreläsningar

Marianne Rilde Björkman om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps säkerhetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad handlar MSBs, Myndigheteten för samhällsbeskydd och beredskap, arbete för cybersäkerhet om? Det rör sig bl a om förebyggande arbete, samordning och hantering av samhällets informations- och cybersäkerhetsarbete samt om att säkra kommunikationer. Här får vi veta mer om information som kvalitet, och hur vi kan tänka kring informationssäkerhet i företaget, vilka lagar och andra krav som finns. Här finns också tips och länkar till mer information, vägledningar och råd.

Magnus Burvall från Syntesia om informationssäkerhet som en konkurrensfördel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan informationssäkerhetsarbete i företag, särskilt i små tillväxtföretag vara en möjlighet? Denna presentation visar på utmaningarna och vikten av att både ha perspektiven digitalisering och informationssäkerhet. Den digitala ekonomi är en beroendeekonomi där de stora företagen många gånger sätter spelreglerna. De mindre företagen växer i samspel med större bolag och leverantörer. De behöver ökade kunskaper, stöd genom rådgivning, rätt typ av standarder och regleringar. En sund säkerhetskultur är en förutsättning för att kunna växa.

Per-Arne Molin, PWC om cybersäkerhet och informationssäkerhet i stora bolag och i startups Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ser säkerhetsarbetet ut i stora bolag respektive mindre tillväxtbolag och startups? Det finns både gemensamma nämnare och samtidigt många skillnader. Gemensamt är att alla typer av företag kan drabbas av cyberattacker. Det går inte att helt gömma sig. Presentationen lyfter upp några grundläggande frågor och tillvägagångssätt för att komma igång med ett mer systematiskt arbete och med rutiner för informations- och cybersäkerhet. Det är viktigt att styrelse och företagsledning är engagerade i detta arbete – allt för en långsiktig affärsnytta.

Magnus Vallstedt, Nixu om AI och säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är AI och andra nya teknikområden något nytt eller business as usual? Allmänna rekommendationer för informationssäkerhet är också giltiga när det gäller AI, sensor data eller annan skapad data. Genom generella säkerhetsrutiner för skydd av information och av teknisk utrustning når man långt även när man implementerar algoritmer, sensorer och annan avancerad teknik. Under föredraget presenteras konkreta tips på verktyg och checklistor som man kan ta hjälp av för att säkerställa att man skyddar företaget och de anställda på rätt sätt.

Ta del av alla föreläsningar från det webbsända seminariet om digitala affärsrisker och informationssäkerhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.