Tillväxtverket

Besöksnäring på agendan

En nationell dialog om samhällets roll i besöksnäringens utveckling
TEMA: Hållbart hela vägen - från globala mål till lokala strategier och genomförande

Välkommen till offentliga sektorns mötesplats för att  diskutera samhällets roll i utveckling av besöksnäringen. Årets konferens sätter fokus på hållbar utveckling i relation till turism – hur går vi från globala mål till lokala strategier och genomförande?

Mingel och prisutdelning av Stora turismpriset 2019
Efter konferensens slut delas Stora Turismpriset ut till en besöksplats som visat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. Alla som deltar på konferensen är välkomna att delta i prisutdelningen. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.